Veřejné služby

Do veřejných služeb počítáme zdravotní péči, dopravu lidí, policii, hasiče, záchranáře a nově i čističky odpadních vod, u kterých je většinou zřizovatel obce, město nebo stát. Na první pohled vypadá, že pravidelná údržba není tak důležitá, ale opak je pravdou, musíme mít tyto služby provozuschopné 24/7.

Kontakt
x

Kontakt