Olej ve spreji pro vysoké teploty, i pro potravinářství nsf h2, vhodný pro pece, sušárny atp

Oleje

Oleje Oleje

Vysokoteplotní mazivo na řetězy

Interflon
Lube HT (aerosol)

Mazivo pro vysoké teploty, vhodné zejména na řetězy, a to i v potravinářském průmyslu (NSF, kategorie H2). Netvoří kouř. Jeho moderní složení zajišťuje dlouhodobou ochranu proti opotřebení při velmi vysokých teplotách, přičemž snáší velká dynamická zatížení.

Proniká i do těch nejnepřístupnějších míst. Vytváří čistý, velmi odolný, neokapávající film maziva, který v podstatě eliminuje opotřebení pohyblivých částí.

Určen pro použití pro všechny druhy vysokoteplotních aplikací, včetně řetězů v pecích a sušárnách, které jsou vystaveny teplotě až 245 °C, krátkodobě i 270 °C.

Charakteristické vlastnosti a klíčové přednosti

  • velmi výrazně snižuje tření a opotřebení a zlepšuje chod řetězů
  • vynikající tepelná stálost
  • odolnost proti vysokým dynamickým zatížením za vysokých teplot
  • vynikající ochrana proti rzi a korozi
  • vynikající charakteristiky pro nouzový chod
  • snižuje spotřebu energie

Oblasti použití výrobku

K oblastem použití patří: mazání a ochrana řetězů, řetězových válečků, lan, čepů, řetězových kol, kluzných drah. Další použití např. pro míchačky asfaltu, ocelová lana v pekařských strojích, sušárenských a tiskařských strojích, při výrobě cihel a zpracování pískovce, při zpracování kamene, v tepelných elektrárnách a slévárnách, na řetězových dopravnících ve sterilizačních provozech a lakovnách, sklárnách a stáčírnách nápojů. Vysokoteplotní olej lze použít pro nejrůznější aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde vysoké teploty vylučují použití konvenčních maziv.

Kontakt
x

Kontakt