Przemysł

Parki rozrywki

Najpierw bezpieczeństwo, później dostępność

Parki tematyczne i parki rozrywki są w obowiązku zapewnić bezpieczeństwo kolejek górskich, terminali, platform i innych ogólnie dostępnych miejsc. Konserwacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dostępności urządzeń, ponieważ przestoje niekorzystnie wpływają na wizerunek.

Większość atrakcji jest pod gołym niebem, więc urządzenia są narażone na zmienne warunki pogodowe, wodę, kurz i promieniowanie UV. W połączeniu z dużymi obciążeniami, zużywają się i stawiają wysokie wymagania stosowanym w nich środkom smarnym.

Wybrane zastosowania w parkach tematycznych

Lina uruchamiająca kolejkę górską Kingda-Ka

Z powodu dużych sił, nadmierna ilość smaru rozpryskuje się na ścianach głównej siłowni. Tradycyjne smary nieskutecznie penetrują smarowane komponenty. Sworznie mechanizmu hamulcowego zakleszczają się, skutkując wysokimi kosztami wymiany i długimi godzinami pracy.

Olej Interflon Lube TF tworzy czystą, przezroczystą, penetrującą powłokę smarującą na linie uruchamiającej i sworzniach układu hamulcowego. Cząstki MicPol® są odporne na duże obciążenia, odrzucają kurz i wodę. Zamiast codziennie, sworznie wymieniane są teraz raz w tygodniu.

Tagi: Interflon Lube TF | MicPol®

Rollercoaster launching cable
Carrousel

Smarowanie łożysk karuzeli TaiFun

Siły odśrodkowe podczas ruchu karuzeli osiągają wartości rzędu 3.5G. Tradycyjne smary, przy smarowaniu rzadziej niż raz w tygodniu, nie wytrzymują takich sił. W połączeniu z kurzem, zaczynają wyciekać z łożysk powodując ich szybkie zużycie.

Interflon Grease HD2, smar nowej generacji z cząstkami MicPol®, pozostaje w łożysku i odrzuca kurz. Dzięki jego trwałości, czas między smarowaniem można wydłużyć z jednego tygodnia do jednego miesiąca, a tym samym zmniejszyć zużycie środka smarnego o 75%.

Tag: Interflon Grease HD2

Kontakt
x

Kontakt