Przemysł chemiczny

Smarowanie części maszyn w przemyśle chemicznym jest utrudnione ze względu na ciągłość produkcji, zanieczyszczenie chemikaliami, wodą i cząstkami stałymi, oraz ekstremalne temperatury. W przemyśle farmaceutycznym wyzwaniem jest utrzymanie czystości na poziomie zadowalającym audytorów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego smarowania zapobiegającego przedwczesnemu zużyciu komponentów.

Kontakt
x

Kontakt