Przemysł

Przemysł farmaceutyczny

Środki smarne z certyfikatem NSF spełniają restrykcyjne przepisy

Jednym z największych wyzwań przemysłu farmaceutycznego jest utrzymanie czystości maszyn produkcyjnych na poziomie spełniającym kryteria audytu z jednej strony, przy jednoczesnym utrzymaniu ich nasmarowania na poziomie zapobiegającym zatarciu i przedwczesnemu zużyciu części. To nie lada zadanie wymagające częstego czyszczenia maszyn, a czasami nawet rezygnacji z ich smarowania.

Dowiedz się więcej o produktach Interflon z certyfikatem NSF-H1 wykonanych w technologii MicPol®, które zapewniają optymalne smarowanie maszyn, są odporne na działanie wody oraz pyłu i spełniają restrykcyjne wymogi regulacyjne.

Tag: Technologia MicPol®

Wybrane zastosowania w przemyśle farmaceutycznym

Tabletkownice

Utrzymanie czystości stempli i matryc spędza sen z oczu wielu producentom. Istnieje cienka linia pomiędzy ich optymalnym smarowaniem, zazwyczaj smarem, ponieważ olej mógłby wyciekać na produkt, w celu ochrony przed zatarciem i zużyciem, a jednoczesnym utrzymaniem ich czystości i sprawności. Proszek z tabletek przywiera do środka smarnego tworząc pastę ścierną. Niektórzy producenci całkowicie rezygnują ze smarowania, by uniknąć przestojów na czyszczenie, akceptując przedwczesne zużycie.

Olej Interflon Food Lube pokrywa stemple i matryce suchym filmem smarującym, który dzięki zastosowanej w nim technologii MicPol® minimalizuje tarcie i zapobiega przywieraniu do nich proszku.

Tags: Interflon Food Lube | Technologia MicPol®

Punch

Spełnienie restrykcyjnych wymogów stawianych zakładom farmaceutycznym

Wszystkie etapy produkcji farmaceutycznej, łącznie z pakowaniem, podlegają ścisłym kontrolom i wymogom regulacyjnym. Jednolitość, czystość i sterylność to tylko niektóre z wymogów Dobrej Praktyki Wytwarzania. Zarządzanie bezpieczeństwem produktu ma kluczowe znaczenie. System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) jest sprawdzoną metodologią w tym zakresie.

Produkty Interflon z certyfikatem NSF-H1 i nasza metodologia „mniej znaczy więcej″, wdrażana dzięki zastosowaniu technologii MicPol®, zapewniają stupercentową zgodność z HACCP i innymi wymogami regulacyjnymi.

Haccp
Kontakt
x

Kontakt