Polityka prywatności

Firma Interflon produkuje wysoko wydajne środki smarne, środki czyszczące i narzędzia. Nasze produkty umożliwiają redukcję kosztów utrzymania ruchu, zużycia energii i emisji CO2, przy jednoczesnej poprawie niezawodności komponentów i wydajności produkcji. W naszej pracy jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych, co robimy z największą starannością.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest aktem prawnym regulującym kwestie poufności i ochrony danych osobowych. Zawiera wytyczne dla organizacji dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów i pracowników.

1. Cel i organ odpowiedzialny

a) W niniejszym oświadczeniu informujemy, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe, a także co jest w tym zakresie dozwolone bądź niedozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy dane osobowe w celu usprawnienia pracy i optymalizacji świadczonych usług. Zapewnienie ich poufności i bezpieczeństwa leży nie tylko w Twoim, lecz również w naszym interesie. Postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami określającymi wymogi w zakresie posługiwania się danymi wrażliwymi.

2. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych

a) Zobowiązania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wymiany danych mają zastosowanie do wszystkich obszarów prowadzonej przez nas działalności. Jesteśmy uprawnieni do zbierania danych osobowych wyłącznie w koniecznym zakresie, oraz zobowiązani do ich przechowywania i zarządzania nimi z należytą starannością, zachowując ich bezpieczeństwo i poufność.

b) Wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i zarządcze zapewniające poprawność, aktualność i kompletność danych osobowych. Zlecenia dotyczące aktualizacji lub usunięcia danych osobowych z bazy danych są realizowane tak szybko, jak to możliwe. Szanujemy każde żądanie zaprzestania kontaktowania się na podane dane. W ten sposób gwarantujemy Twoją prywatność.

3. Przetwarzanie danych osobowych

a) Korzystając z naszych usług udzielasz nam określonych informacji, między innymi swoich danych osobowych. Gwarantujemy poufność wszelkich danych podawanych przy wypełnianiu formularzy, np. przy składaniu zamówień lub zapytań. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

i) Świadczenie usług i prowadzenie działalności. W tym celu wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, płeć, adres email i numer telefonu, a także informacje o przebiegu pracy zawodowej. Jeżeli złożysz u nas podanie o pracę, zatrzymamy Twoje CV i list motywacyjny przez pewien czas po zakończeniu rekrutacji, jednak nie dłużej niż jest to dozwolone na mocy prawa, chyba że wspólnie ustalimy inaczej.

Jeżeli podejmiesz u nas zatrudnienie, w naszej bazie danych znajdzie się Twoja data urodzenia, informacja o płci, adres zamieszkania, numer ubezpieczenia społecznego oraz kopia Twojego dokumentu tożsamości.

ii) Zapewnienie szybkiej i efektywnej obsługi klienta. Dane udostępnione przy pierwszym kontakcie zostaną zapisane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz do ewentualnego dalszego kontaktu w przyszłości.

iii) Przesyłanie biuletynu informacyjnego oraz innych materiałów promocyjnych, za Twoją zgodą. W takim przypadku przechowujemy dane podane przy rejestracji, czas potwierdzenia rejestracji oraz adres IP użytkownika.

4. Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są na podstawie zawartej z Tobą umowy, obowiązujących przepisów prawa, w prawnie uzasadnionym celu lub za Twoją zgodą.

5. Okres retencji

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, do którego zostały udopstępnione, zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi retencji danych osobowych. Odwzorowaliśmy ustawowe okresy retencji danych w naszym rejestrze przetwarzania danych. W przypadkach nieuregulowanych prawem przechowujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia obowiązków podatkowych oraz spełnienia wymogów prawa.

6. Udostępnianie osobom trzecim

We wspópracy z podmiotami zewnętrznymi, dostęp osób trzecich do zarządzanych przez nas danych osobowych lub wymiana danych podlegają odpowiednim umowom dotyczącym przetwarzania danych osobowych, spełniającym wymogi prawa. Ponadto, z osobami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantujące taki sam poziom ochrony ochrony danych.

7. Bezpieczeństwo

a) Dokładamy należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki zapobiegające nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym niepożądanym zdarzeniom dotyczącym danych osobowych. Na przykład, dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby zobowiązane do zachowania poufności oraz wyłącznie w celu, w którym zostały zebrane. Chronimy dane osobowe przed dostępem lub zmianą przez osoby nieuprawnione.

b) Podejmujemy odpowiednie środki gwarantujące poprawność, kompletność i bezpieczeństwo danych osobowych oraz monitorujemy ich wdrożenie. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych upewniamy się, że są one poprawne i kompletne.

8. Twoje prawa

a) Szanujemy wszystkie prawa podmiotów danych przysługujące im na podstawie regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Są to przedstawione poniżej prawa osób, które udzieliły nam informacji o swoich danych osobowych. W tym celu opracowaliśmy i w całej organizacji wdrożyliśmy jednolitą wewnętrzną procedurę realizacji żądań podmiotów danych.

Poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą praw osób, które udzieliły nam informacji o swoich danych osobowych.

a) Masz prawo przeglądać, korygować i żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu wyślij do nas wiadomość na adres privacy@interflon.com. Mamy obowiązek zidentyfikować każdą osobę powołującą się na powyższe prawo.

b) Masz również prawo zostać zapomnianym oraz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązkami ustawowymi oraz przepisami dotyczącymi okresów retencji danych osobowych. Ponadto, w określonych przypadkach masz prawo do tymczasowego ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych oraz do rewizji przez człowieka decyzji podejmowanych automatycznie. Żadne decyzje dotyczące Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w pełni automatycznie.

c) Więcej informacji na temat swoich praw znajdziesz na stronie internetowej Holenderskiej Agencji Ochrony Danych (ang. Dutch Data Protection Authority).

d) Firma Interflon chroni Twoje dane osobowe i nie zezwala na przeglądanie danych osobowych innych osób.

9. Pliki cookie

a) W ramach naszej witryny wykorzystujemy pliki cookie. Cookie jest małym plikiem zawierającym informację o Twojej wizycie na stronie, wysyłanym wraz ze stronami naszej witryny. Pliki cookie zapisywane są na twardym dysku Twojego komputera. Wykorzystujemy je do zapewnienia poprawnego działania naszej witryny.

b) Wykorzystujemy również pliki cookie z serwisu Google Analytics. Dzięki nim możemy śledzić, w jaki sposób użytkownycy korzystają z naszej witryny i generować raporty. Firma Google może udostępniać pliki cookie osobom trzecim w przypadku, gdy jest do tego zobowiązana na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w zakresie koniecznym do przetwarzania danych w jej imieniu. Nie mamy na to wpływu. Informacje zbierane przez firmę Google są anonimizowane w najszerszym możliwym zakresie i nie zawierają Twojego adresu IP. Są przesyłane do firmy Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

c) Przeglądanie naszej twiryny jest możliwe również z wyłączeniem plików cookie. W tym celu, wyłącz pliki cookie w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

10. Zmiany polityki prywatności

a) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

b) Ze względu na powyższe, prosimy o regularne zapoznawanie się z bieżącą treścią polityki prywatności.

11. Postanowienia końcowe

a) Jeżeli odkryłeś lukę w zabezpieczeniach świadczonych przez nas usług, w tym usług cyfrowych, lub uzyskałeś możliwość przeglądu lub dostęp do informacji poufnych (naruszenie prywatności danych), chcielibyśmy podjąć wspólne działania, by jak najszybciej zaradzić tej sytuacji. Przeczytaj więcej na ten temat w zakładce Naruszenie bezpieczeństwa danych.

b) Jeżeli masz jakiejolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o polityce prywatności, napisz do nas na adres privacy@interflon.com.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i zażalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu nie zechcesz kontaktować się z nami w tej sprawie, na mocy przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo złożyć skargę do Holenderskiej Agencji Ochrony Danych.

Wyłączenie odpowiedzialności: NIniejszy dokument, sporządzony na podstawie RODO, w prosty i jasny sposób przybliża aktualne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Obowiązujące przepisy prawa i regulacje mają zawsze moc nadrzędną, a niniejszy dokument nie stanowi podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw.

Kontakt
x

Kontakt