Procedura zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa danych

Naruszenie bezpieczeństwa danych

Jeżeli odkryłeś lukę w zabezpieczeniach świadczonych przez nas usług, w tym usług cyfrowych, lub uzyskałeś możliwość przeglądu lub dostęp do informacji poufnych (naruszenie bezpieczeństwa danych), chcielibyśmy podjąć wspólne działania, by jak najszybciej temu zaradzić. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne przesłanie odpowiedniego zgłoszenia.

1. Jeżeli luka w zabezpieczeniach dotyczy informacji poufnych, takich jak dane osobowe, skontaktuj się z Interflon Privacy Commission na adres privacy@interflon.com.

2. Podaj odpowiednie informacje (np. szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób można uzyskać dostęp do informacji poufnych, w tym adresy IP, rejestry zdarzeń, sposób, w jaki można odtworzyć dane, zrzuty z ekranu, itp.), które umożliwią nam skuteczne rozpatrzenie zgłoszenia.

3. Zachowaj w tajemnicy wiedzę o słabym punkcie w zabezpieczeniach.

4. Nie wykorzystuj luki w zabezpieczeniach ani nie zezwalaj na jej wykorzystywanie pod groźbą poniesienia odpowiedzialności.

Kontakt
x

Kontakt