Odraz naší identity

Naše hodnoty

Naše základní hodnoty ztělesňují to, čím jsme. Řídí naše rozhodnutí a inspirují nás.

Závazek vůči našim zákazníkům

Klient je pro nás na prvním místě:

 • Jsme flexibilní a klientům vždy k dispozici
 • Dodáváme vysoce kvalitní výrobky, technologie, řešení a průmyslové znalosti
 • Dodáváme včas a podle Vašich požadavků
 • Každou připomínku nebo stížnost považujeme za výzvu ke zlepšení

Vysoce výkonné produkty

Vždy dodáváme produkty v nejvyšší možné kvalitě:

 • Vyvíjíme jedinečné produkty, technologie, řešení a znalosti v oboru, které tento svět skutečně potřebuje.
 • Naše výrobky jsou bezpečné a mají nejlepší výkon na trhu.
 • Zaměřujeme se na obnovitelné zdroje a vyhýbáme se produkci odpadům

Odměňování, otevřené pracovní prostředí

Síla naší společnosti se odvíjí od síly jejích lidí. Věříme, že našim klientům nabízíme přidanou hodnotu díky:

 • neustálému vzdělávání, rozšiřování znalostí a praktických zkušeností našich zaměstnanců
 • nabídce otevřeného, pragmatického pracovního prostředí bez byrokracie, ve kterém proaktivně sdílíme informace a říkáme, co si myslíme
 • poctivému a přehlednému odměňování lidí za jejich práci

Smysl pro podnikání

Lidé, kteří s námi spolupracují:

 • Nadšeně vyhledávají nová řešení pro naše zákazníky. Mají rádi výzvy.
 • Mají schopnost pracovat a rozhodovat se samostatně.
 • Jsou zvyklí necouvnout a řešení dotáhnout do konce, bez ohledu na okolnosti
Kontakt
x

Kontakt