Ocel & železo

Při výrobě se potýkáme s charakteristickými problémy, kterými jsou těžké tribologické podmínky jako extrémní teploty, korozivní chladící kapaliny, abrazivní prachové částice a vysoké šokové zatížení. Naše maziva pomáhají při ochraně povrchů před tribokorozí, minimalizují pronikání cizích částic a současně odolávají extrémním zátěžím.

Kontakt
x

Kontakt