Plasty & pryže

Pravidelná údržba v plastařském průmyslu je důležitá pro zajištění kvality a požadovaných vlastností vyráběných produktů. Například kontaminace může přinést problémy třeba při následném lakování. Z našich zkušeností vyplývá, že bez pravidelné údržby a správných maziv se produktivita výroby plastů může snížit o 5-20%.

Kontakt
x

Kontakt