Bioloicky odbouratelné plastické mazivo pro venkovní použití, kpf2k-40

Tuky

Tuky Tuky Tuky

Biologicky odbouratelné plastické mazivo

Interflon
Bio Grease MP2

Vysoce kvalitní multifunkční mazivo s vynikajícími mazacími vlastnostmi pro vysoká zatížení. Mazivo odolává vymývání vodou a proto nezpůsobuje následnou kontaminaci půdy nebo spodních vod v zemědělství, při zpracování dřeva, v úpravnách vody a ocelářském průmyslu. Mazivo je obohaceno o MicPol® kluzné částice, které zlepšují stabilitu maziva, odolnost proti vymývání vodou nebo párou, ochranu proti korozi a také efektivně snižují opotřebení součástí i při vysoké zátěži. Interflon Bio Grease MP2 dovoluje prodloužit interval mazání, snížit náklady na opravy a eliminovat odstávky zařízení.

Při havárii zařízení a úniku maziva produkt Interflon Bio Grease MP2 díky rychlé biologické odbouratelnosti nepředstavuje žádné bezpečností riziko pro půdu nebo spodní vody.

Charakteristické vlastnosti a přednosti

  • Vynikající, dlouhodobé snížení tření a opotřebení zařízení
  • Odolává vysokým rázům a zatížení
  • Silně přilnavé mazivo
  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Nevymývá se vodou ani kyselinami
  • Snadno biologicky odbouratelné OECD 301

Oblasti používání výrobku

Vhodné pro aplikace: v úpravnách vody-čerpadla, při těžba dřeva v lese, v zemědělství, v lodní dopravě, při rybolovu a pro stroje na veřejných místech (parky) atd. Aplikace na dopravníky, řetězy, lana, ložiska a čepy.

Kontakt
x

Kontakt