Univerzální mazací tuk nsf h1, pro kuličková, valivá, válečková, kluzná ložiska, kluzná vedení, převodovky

Tuky

Tuky

Víceúčelový tuk pro potravinářské stroje

Interflon
Food Grease 2

Víceúčelový tuk s vynikajícími užitkovými vlastnostmi obohacený MicPol®. Zvláště vhodný pro mazání potravinářských strojů. Poskytuje skvělou ochranu zařízení při významně prodloužené provozní životnosti maziva. Zaručuje tak dlouhodobý bezproblémový provoz.

Je registrován NSF® (ve třídě H1) pro použití tam, kde potenciálně může dojít k nahodilému styku maziva s potravinami, nápoji nebo léčivy. Je schválen předními výrobci strojů na zpracování potravin pro použití v prostředí potravinářských výrob.

Charakteristické vlastnosti a přednosti

  • snižuje tření a opotřebení v porovnání s konvenčními mazivy
  • chrání povrchy proti působení vody a nečistot
  • zastavuje rezivění a korozi
  • dobrá přilnavost k povrchům
  • transparentní, umožňuj snadnou vizuální kontrolu povrchů
  • vytěsňuje vodu a nečistoty

Oblasti použití

Představuje vynikající volbu pro mazání strojních součástí v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, včetně ložisek plnících, balících a formovacích strojů, míchaček lisů, kluzných drah a ozubených soukolí a celé řady dalších aplikací

Kontakt
x

Kontakt