PI Interflon Grease MP2 3 neu

Tuky

Tuky Tuky Tuky

Univerzální tuk s MicPol® pro téměř všechny aplikace

Interflon
Grease MP2/3

Univerzální tuk s MicPol® se špičkovými parametry pro řadu aplikací v nejrůznějších prostředích a podmínkách. Použití při teplotách od -25°C do 145°C, DN680.000

Víceúčelový tuk s vynikající adhezí s polarizovaným MicPol®*. Zaručuje dlouhodobou účinnost například v silně zatěžovaných kuličkových, válečkových a kluzných ložiscích. Vysoce odolný proti vodě, chemikáliím a dalším často se vyskytujícím znečištěním v průmyslu. Vhodný i pro použití v automatických mazacích systémech.

Velmi výhodný pro průmyslové aplikace, kde je jinak potřeba několik různých druhů standardních maziv.

Je prokázané, že tento výrobek vám umožní prodloužit intervaly mazání, omezit nákladnou údržbu, snížit spotřebu maziv a počet produktů ve skladu, snížit poruchovost zařízení při současném zvýšení produktivity.

Charakteristické vlastnosti a přednosti

 • snižuje moment akcelerace při spouštění a proměnlivém zatížení
 • vynikající adheze ke kovům, nevytéká z mazaných míst
 • vynikající odolnost proti vysokým teplotám
 • vysoká odolnost proti vodě
 • nevtahuje nečistoty a netvoří tzv. brusnou pastu
 • dlouhé intervaly mazání
 • vhodný pro vysoká zatížení, rázy a vibrace díky aktivovaným částicím MicPol®
 • dobrá ochrana proti opotřebení
 • vynikající ochrana proti korozi
 • mísí se s lithnými tuky
 • dobře maže i v nouzových situacích díky MicPol®
 • nezpůsobuje korozi lehkých kovů

Oblasti použití

Vhodný pro kuličková, válečková a kluzná ložiska silně a středně zatěžovaných zařízení v chemickém, papírenském průmyslu a průmyslu zpracování plastů. Stejně tak se uplatní v automobilovém průmyslu, zemědělství a stavebnictví (silně zatěžovaná ložiska kol s diskovými brzdami, mazání os a kulových kloubů, podvozky, hřídele a pružiny , nekrytá soukolí, ventilátory, klapky….)

Kontakt
x

Kontakt