Na míru každému zákazníkovi

Interflon řešení

Snižování nákladů na údržbu, zvýšení výrobní kapacity, bezpečnější pracovní prostředí a úspory energií jsou často impulsem pro reorganizaci práce. Interflon poskytuje řešení na míru, která vám přinesou kýžený efekt.

První krok

Jako respektovaná společnost s desítkami let zkušeností pomáháme ve všech segmentech průmyslu zvyšovat spolehlivost strojů díky kvalitním produktům, mazacím postupům i analýzám tuků a olejů. Je několik pravdivých tvrzení, která jsme si v praxi ověřili:

  • výdaje na údržbu jsou jedny z nejkontrolovanějších
  • každá továrna má v sobě skrytou továrnu, která musí být objevena
  • mazání je nejčastější příčinou opotřebení a poruch strojů
  • největším problémem při mazání je lidský faktor

Přeměnit mazivo na komplexní řešení je pro nás výzva, kterou podstupujeme v Interflonu každý den.

Komplexní řešení

Máme odborné znalosti ve všech odvětvích průmyslu ve více než 50 zemích světa, které jsme získali přímo u zákazníků při optimalizaci mazání a údržby strojů. Poskytujeme integrované řešení aplikací na míru společně s vašimi pracovníky údržby. Naši technici a inženýři vytvořili přes 2400 referenčních aplikací, kde určují nejlepší způsob mazání aplikace a vyhodnocují reálné úspory. Poskytujeme technická školení, konzultace a doporučujeme správné mazací vybavení. Interflon software ILAC zastřeší všechny aplikace ve vaší firmě a je základem preventivní údržby. Naše komplexní řešení vám pomohou dosáhnout stanovených výsledků s ohledem na bezpečnost práce a životní prostředí.

Kompletní řešení mazání Interflon

Náš přístup

Otevřeně říkáme, že nákup správného produktu na správnou aplikaci někdy k dosažení nejlepších výsledků nestačí. Uvědomujeme si, že kvalitní produkt, který je nesprávně aplikován, je klasifikován jako špatný produkt. Je to ztracený čas a úsilí. Proto poskytujeme opravdové řešení od A do Z.

Od samého začátku technici z Interflonu pracují společně s vašimi pracovníky tímto způsobem:

1) Technická analýza
Nejprve společně s vašimi pracovníky zhodnotíme současné aplikace a produkty, abychom mohli vybrat správné produkty a poskytli informace, jak správně produkty aplikovat a stanovili mazací intervaly. Je velice důležité zmapovat současnou situaci, abychom byli později schopni prokázat úspory.

2) Školení pracovníků údržby
Ve chvíli, kdy máme vybrané produkty proškolíme pracovníky údržby. Naučíme, jak snadno a rychle aplikace vyčistit před vlastním použitím maziv a stanovíme dávku i mazací interval produktů Interflon. Jen tak pro vás dostaneme z naší technologie MicPol® maximum.

3) První aplikace
Hlavně pro kritické aplikace, ale i pro všechny ostatní aplikace, poskytujeme službu technika přímo ve vašem provozu. Ten společně s vašimi pracovníky provede první aplikace. Přizpůsobíme se potřebám zákazníka a pomůžeme s prvotními aplikacemi při odstávkách, ve dne i v noci, případně i o víkendu. Jsme tu pro vás.

4) Monitorování a vyhodnocení
Po provedení prvotních aplikací stanovíme datum příští kontroly, kde společně zhodnotíme dosavadní průběh a popřípadě snížíme dávku maziva anebo interval mazání. Je pro nás důležité, abychom vybudovali oboustrannou důvěru v naší technologii a způsob práce. Jen tak se postupem času dostaneme ke kritickým aplikacím, kde chytré mazání může udělat obrovské úspory na náhradních dílech a lidské práci. Podrobné vyhodnocení každé aplikace je samozřejmostí. Velice rádi se společně s vámi pustíme do jakéhokoliv projektu optimalizace údržby či výrobních procesů.

Věříme, že toto je jen začátek profesionálního partnerství. Mimo nemalých úspor nákladů vám současně poskytneme řešení pro audit ohledně standardu kvality TPM, 5S, HACCP a dalších, které byly ve vaší společnosti implementovány.

Link: Poradenství | ILAC software | Mazací technika | Kontaktovaná údržba | MicPol®

Kontakt
x

Kontakt