Przemysł

Ośrodki narciarskie

Ekologiczne środki smarne umożliwiają wydłużenie czasu między smarowaniami

Utrzymanie maksymalnej dostępności wyciągów narciarskich jest kwestią priorytetową. Jednak trudne warunki (śnieg, niskie temperatury, wiatr, deszcz, wilgoć i mgła) sprawiają, że jest to nie lada wyzwanie.

Wiele prac konserwacyjnych można wykonać dopiero po zamknięciu wyciągów, w warunkach ektremalnego chłodu i w trudno dostępnych, niebezpiecznych miejscach. Jednocześnie przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska narzucają wysokie wymogi dotyczące np. szkodliwości środków smarnych.

Wybrane zastosowania w ośrodkach narciarskich

Panewki łożysk chwytaków wagonika kolejki linowej smarowane teraz tylko raz na dwa lata

Przy zastosowaniu tradycyjnego smaru, smarowanie trzeba wykonać cztery razy w roku ze względu na duże naciski na panewki pracujące w bardzo trudnych warunkach. Smarowanie dziesięciu panewek łożysk każdego chwytaka (cztery chwytaki na jeden wagonik) jest czasochłonne, niebezpieczne i trudne. Personel techniczny musi wejść na dach wagonika, często w ciężkich warunkach pogodowych. Smarowanie jednego wagonika trwa ok. 15 minut.

Przezroczysty smar Interflon Food Grease LT2 do niskich temperatur (do -40˚C) z cząstkami MicPol® umożliwia wydłużenie czasu między smarowaniem do dwóch lat. Smarowanie można przeprowadzić po zakończeniu sezonu, w sprzyjających warunkach pogodowych, kiedy kolejka jest wyłączona z eksploatacji. To przynosi ogromne oszczędności środka smarnego i jednocześnie eliminuje konieczność prowadzenia niebezpiecznych prac przy ekstremalnej pogodzie. Interflon Food Grease LT2 jest smarem klasy spożywczej, przyjaznym dla środowiska. To dobra wiadomość dla ośrodków narciarskich, które starają się spełnić normę ISO14000.

Tagi: Interflon Food Grease LT2 | MicPol®

Gripper
Bar spring

Sprężyny zamknięcia krzesełek wyciągu

Krzesełka wyciągu są zamykane i otwierane 10 tys. razy w sezonie. Docelowo sprężyny mają wykonać 80 tys. cykli (ok. ośmiu sezonów) bez dosmarowywania. Przy zastosowaniu tradycyjnych smarów, z powodu trudnych warunków, problemy pojawiają się już po pierwszym sezonie (po ok. 10 tys. cykli). Sprężyny zacinają się i skrzypią, co rodzi konieczność zdjęcia krzesełek i dosmarowaania sprężyn.
Każdego roku montuje się ok. 100 tys. nowych sprężyn, co generuje wysokie koszty części i czasu pracy.

Smar Interflon Food Grease LT2 umożliwia sprężynom wykonanie 80 tys. cykli, a często wielu więcej. Zamknięcia krzesełek nie zacinają się i nie skrzypią. W efekcie osiągana jest duża redukcja kosztów i oszczędność czasu pracy.

Tags: Interflon Food Grease LT2 | MicPol®

Kontakt
x

Kontakt