Przemysł

Recykling papieru

Interflon pomaga oszczędzać energię

Recykling papieru polega na doprowadzeniu do rozkładu zużytego papieru przy użyciu wody i chemikaliów. To nie jest środowisko sprzyjające utrzymaniu urządzeń w dobrym stanie.

Recykling zmniejsza zużycie energii, choć toczy się debata dotycząca faktycznych oszczędności. Przedsiębiorstwa energetyczne twierdzą, że zużycie energii jest o 40 procent mniejsze przy recyklingu papieru niż przy jego produkcji z masy papierniczej. Jednak sceptycy argumentują, że do przerobu papieru na masę papierniczą faktycznie zużywa się więcej energii z paliw kopalnych, niż do produkcji nowej masy. Jedno jest pewne - produkty Interflon pomagają ograniczyć energochłonność.

Wybrane zastosowania w recyklingu papieru

Układ hydrauliczny prasy do makulatury Balemaster

Na skutek dużych obciążeń, system hydrauliczny prasy pracuje w wysokiej temperaturze i przy dużym natężeniu prądu. Tradycyjne oleje hydrauliczne nie zawsze wytrzymują tak duże obciążenia i nie zapobiegają sytuacjom, w których system awaryjnie wyłącza się na skutek wzrostu natężenia prądu ponad dopuszczalny limit. Prowadzi to do kosztownych przestojów i wysokiego zużycia energii.

Wzbogacenie oleju hydraulicznego dodatkiem Interflon Finnoly N-251H z cząstkami MicPol® redukuje tarcie i znacząco obniża temperaturę (w jednym przypadku zanotowano spadek z 71,1˚C do 47,9˚C), a także zmniejsza zużycie energii (w tym samym przypadku - 18%-20%).

Tagi: Interflon Finnoly N-251H | MicPol®

Paper press
Chain

Łańcuchy rolkowe przenośnika taśmowego

Łańcuchy są zanieczyszczane wodą z recyklingu plastiku, puszek i kartonów po napojach oraz pyłem z kartonów. Tradycyjne środki smarne nie chronią ich przed korozją, więc łańcuchy zużywają się przedwcześnie, a ich praca jest wysoce energochłonna. Ponadto, pył przywierający do środka smarnego tworzy pastę ścierającą rolki. Przestają one gładko przesuwać się po szynach prowadzących. Wszystko to prowadzi do wysokich kosztów wymiany łańcuchów i związanych z tym przestojów.

Olej Interflon Food Lube G150 pokrywa łańcuch suchym, trwałym filmem smarującym z cząstkami MicPol®, który odrzuca pył i inne zanieczyszczenia. Łańcuchy pozostają czyste, nie zużywają się i gładko przesuwają się po szynach prowadzących. Cząstki MicPol® odrzucają wodę, więc łańcuchy nie rdzewieją. Niektórzy klienci twierdzą, że przenośnik pracuje ciszej, co świadczy o redukcji tarcia, a więc także o oszczędności energii.

Tag: Interflon Food Lube G150

Kontakt
x

Kontakt