Służby publiczne

Służby publiczne, takie jak służba zdrowia, transport publiczny, straż pożarna czy oczyszczalnie wody, służą całemu społeczeństwu. I chociaż utrzymanie ruchu niekoniecznie bezpośrednio kojarzy się z nimi, zapewnienie dostępności tych służb przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, ma zasadnicze znaczenie.

Kontakt
x

Kontakt