Wizerunek tożsamości

Nasze wartości

Nasze fundamentalne wartości stanowią o tym, kim jesteśmy. Kierujemy się nimi podejmując decyzje i są dla nas źródłem inspiracji.

Zobowiązania wobec klientów

Klienci są dla nas najważniejsi:

 • dostosowujemy się do ich potrzeb i jesteśmy zawsze dostępni
 • dostarczamy wysokiej jakości produkty, technologie, rozwiązania i specjalistyczną wiedzę branżową
 • dotrzymujemy terminów i warunków dostaw
 • każda reklamacja jest dla nas wyzwaniem i szansą na poprawę

Zaawansowane produkty

Wszystkie nasze produkty są najwyższej jakości:

 • rozwijamy produkty, technologie, rozwiązania i wiedzę specjalistyczną na miarę współczesnych potrzeb
 • nasze produkty są bezpieczne i najwyższej jakości na rynku
 • wykorzystujemy zasoby odnawialne i unikamy generowania odpadów

Przyjazne i otwarte środowisko pracy

Siła firmy leży w sile jej pracowników. Wierzymy, że wartość, którą dostarczamy klientom, zależy od:

 • ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • otwartego i pragmatycznego środowiska pracy, pozbawionego biurokracji, opartego o przepływ informacji i swobodne wyrażanie opinii
 • odpowiedniego wynagradzania pracowników za wyniki

Przedsiębiorczość

Ludzie, z którymi pracujemy:

 • z pasją szukają rozwiązań i znajdują inspirację w kolejnych wyzwaniach
 • są samodzielni i nie boją się podejmować decyzji
 • osiągają cele bez względu na okoliczności
Kontakt
x

Kontakt