PI 2021 Interflon Bio Weld 15 packaging

Powłoki

Powłoki Powłoki

Przyjazny dla człowieka i środowiska naturalnego środek antyadhezyjny do spawania w sprayu

Interflon
Bio Weld 15+

Środek antyadhezyjny do spawania ulegający biodegradacji, niezawierający silikonu oraz chloru, dostępny w postaci sprayu. Zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych do spawanych elementów, narzędzi oraz dyszy/palników spawalniczych. Na bazie wodnej, gotowy do użycia, niepalny i bardzo wydajny. Można stosować na mokrym i suchym podłożu. Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC).

Właściwości i najważniejsze zalety

  • Zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych podczas spawania i cięcia laserowego
  • Środek ten można stosować na elementach spawanych oraz palnikach/głowicach spawalniczych
  • Nadaje się do bezpiecznego stosowania na każdym stanowisku spawalniczym.
  • Nie wpływa negatywnie na spoiny spawalnicze
  • Wydłuża okres czyszczenia głowic spawalniczych
  • Nadaje się do urządzeń rozpylających w automatach spawalniczych
  • Doskonała skuteczność czyszczenia

Zastosowania
Nadaje się do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz do spawania elektrycznego, jak również do wszystkich zastosowań, w przypadku których konieczne lub wymagane przepisami jest użycie środków antyadhezyjnych do spawania bez zawartości silikonu. Ma równocześnie działanie czyszczące i chroniące przed korozją. Nadaje się również do zastosowania w dyszach spawalniczych, jak też w automatach spawalniczych z urządzeniem do spryskiwania permanentnego. Wydłuża okres czyszczenia dyszy. Bezpieczny w użyciu. Niepalny. Nie osłabia spoin spawanych.

Kontakt
x

Kontakt