Dopasowane do potrzeb Twojej firmy

Nasze rozwiązania

Często słyszy się o celach organizacji, takich jak redukcja kosztów utrzymania ruchu, zwiększenie czasu sprawności maszyn, poprawa bezpieczeństwa, oszczędność energii, obniżenie całkowitego kosztu posiadania (ang. Total Cost of Ownership). Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Interflon pomaga osiągać te cele.

Nasz punkt wyjścia

Pewna szanowana firma świadcząca usługi analizy praktyk smarowania i środków smarnych nakierowanej na podniesienie niezawodności maszyn przyznaje, że czerpie inspirację z poniższych stwierdzeń. Interflon w pełni podziela jej podejście.

  • Utrzymanie ruchu jest najważniejszym wydatkiem, nad którym zakłady produkcyjne mają pełną kontrolę.
  • Każdy zakład ma swoją tajemnicę, którą trzeba odkryć.
  • Złe smarowanie jest przyczyną numer jeden zużycia i awarii maszyn.
  • Nic nie ma większego wpływu na stan smarowania niż czynności podejmowane przez człowieka.

Aby zmienić środek smarny w rozwiązanie, potrzeba czegoś więcej, niż samego produktu. Dobrze to rozumiemy.

Zintegrowane rozwiązania

Wykorzystując specjalistyczną wiedzę z wielu gałęzi przemysłu zdobytą w ponad pięćdziesięciu krajach oraz czterdzieści lat doświadczenia jako partner w dziedzinie smarowania, Interflon oferuje zintegrowane rozwiązania. Nasi doradcy techniczni, inżynierowie ds. zastosowań i konsultanci ds. smarowania pomogą dobrać optymalną dobrą praktykę smarowania, wspieraną programem szkoleniowym, doradztwem, oprogramowaniem oraz sprzętem. Nasze rozwiązania integrujące technologię MicPol® pomogą Twojej firmie osiągnąć założone cele oraz najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i redukcji emisji.

Imag Solution page corrkopie

Nasze podejście

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zakup odpowiednich produktów do konkretnych zastosowań nie wystarcza, by osiągnąć założone cele. Często powtarzamy, że dobry produkt zastosowany nieodpowiednio zostanie ocenony jako zły. To daremny wysiłek. Interflon oferuje kompleksowe rozwiązania.

W ramach świadczenia usług, nasi doradcy techniczni postępują zgodnie z następujacą procedurą:

1) Analiza techniczna
Wraz z klientem przeprowadzamy analizę zastosowań w celu doboru odpowiednich produktów i określenia zaleceń dotyczących sposobów, wielkości i częstotliwości aplikacji. Staramy się możliwie jak najdokładniej odwzorować obecną sytuację, by na tej podstawie móc w przyszłości ocenić skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

2) Szkolenia personelu utrzymania ruchu
Po zakupie wybranych produktów, personel techniczny lub operatorzy maszyn klienta uczestniczą w szkoleniu w zakresie sposobów ich stosowania oraz maksymalnego wykorzystania zastosowanej w nich technologii MicPol®. Dowiadują się również, w jaki sposób wyczyścić komponenty maszyn przed pierwszą aplikacją.

3) Zaczynamy
Przynajmniej w przypadku krytycznych zastosowań, a na życzenie klienta również w innych sytuacjach, nasi doradcy techniczni na miejscu nadzorują pierwszą aplikację produktów Interflon by zapewnić, że wszystko idzie zgodnie z planem. Współpracujemy z personelem klienta, nawet jeżeli trzeba to zrobić podczas weekendu. Zapewniamy wsparcie.

4) Monitoring i ocena
Po pierwszej aplikacji często odwiedzamy zakłady klienta, monitorujemy i oceniamy zastosowania oraz dokumentujemy rezultaty, by móc sporządzić raport ze skuteczności zaproponowanego rozwiązania. Dla nas najważniejsze jest zdobycie zaufania klienta do nas, naszych technologii i produktów. Tylko wtedy klient powierzy nam bardziej krytyczne maszyny, gdzie znaczenie odpowiedniego smarowania jest większe. Z zapałem realizujemy wraz z klientem projekty usprawniające jego działalność operacyjną, w których odkrywamy możliwości naszych środków smarnych z technologią MicPol® w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych i usług.

To jeszcze nie koniec. Możemy zrobić dużo więcej, by Twoje maszyny działały sprawniej i bardziej wydajnie, a Twoje zakłady spełniały najwyższe standardy jakości określone w ramach założeń globalnego utrzymania ruchu (ang. Total Productive Maintenance - TPM), metodologii 5S, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP) i innych systemów zapewnienia jakości wdrożonych w Twojej organizacji.

Tags: Doradztwo | Oprogramowanie | Narzędzia | Staffing | MicPol®

Kontakt
x

Kontakt