Industria oțelului

Procesul de fabricare al oțelului se caracterizează prin condiții tribologice dificile, cum ar fi temperaturile ridicate ale procesului, lichide de răcire corozive, praf abraziv sau sarcini mari de șoc. Lubrifianții ar trebui să aducă o contribuție deosebită la protejarea suprafețelor de tribocoroziune și la minimalizarea pătrunderii particulelor străine, în același timp să reziste la sarcini grele(șocuri).

PI Interflon Mining Quarries Lr

Industrie

Minerit

PI Interflon Primary Metal Lr

Industrie

Metalurgie

Contact
x

Contact