Silně penetrující olej pro automatické mazací systémy v potravinářství, nsf-h1

Oleje

Oleje Oleje

Suché mazivo potravinářský, nápojový farmaceutický průmysl

Interflon
Food Lube AL

Všestranně použitelné mazivo s MicPol® kluznými částicemi s vynikajícími užitnými vlastnostmi snižuje opotřebení a prodlužuje provozní životnost kritických částí strojů, olej na dopravníky a do automatických mazacích systémů v potravinářském průmyslu.

Interflon Food Lube vytváří suchý mazací film. Může se použít v mokru, vytlačuje vlhkost, rozrušuje usazeniny a proniká i do nejnepřístupnějších míst. Brání tvorbě rzi a jiným projevům koroze.

Vytváří velmi odolný, nešpinící suchý film s vysokým mazacím účinkem, který v podstatě eliminuje opotřebení mazaných dílů. Snáší vysoké tlaky, vzdoruje vymývání vodou a nepřitahuje nečistoty, prach, či jiná brusiva.

Toto mazivo je registrováno NSF® ve třídě NSF H1, což znamená, že je plně použitelné v prostorech, kde může docházet k náhodnému styku maziva s potravinami, nápoji či léky. Halal, Kosher a ISO 21469 certifikace.

Představuje velmi vhodnou alternativu pro mazání vodou a mýdlem při současném značném ekonomickém, hygienickém a ekologickém přínosu.

Charakteristické vlastnosti a přednosti

  • vynikající dlouhodobá ochrana proti opotřebení
  • okamžité snížení hlučnosti
  • odolnost proti vymývání vodou a ostřiku
  • odolnost proti nečistotám a prachu
  • méně deformací v protažení řetězu
  • vynikající vlastnosti nouzového mazání
  • Neobsahuje MOSH-MOAH*

*) Rozlišování MOSH od ostatních syntetických komponent pomocí dostupných analytických technik není 100% přesné. Proto je nutná hluboká znalost surovin. Všechny přísady používané firmou Interflon® neobsahují minerální oleje.

Oblasti použití výrobku

Je určeno pro řadu různých strojních zařízení, včetně mazání dopravníků a řetězů pomocí systémů automatického mazání. Vynikající volba pro mazání řetězů, lan, kluzných drah, zdvižných válců, ventilů, dopravníkových systémů, pohyblivých chodníků, eskalátorů, výrobních montážních linek, řemenů, kolejnic, šnekových vřeten, kloubů, závěsů a řetězů v balících a stáčecích strojích v průmyslu mléka a nápojů, v průmyslu potravin a krmiv, farmaceutickém průmyslu, ale i v oděvním průmyslu či v papírnách.

Kontakt
x

Kontakt