Personvernerklæring

Interflon produserer smøremidler, rengjøringsmidler og maskinvare. Våre produkter reduserer vedlikeholdskostnader, energiforbruk og CO2 -utslipp mens de samtidig fremmer komponentenes pålitelighet og produksjonsmengde. I vårt arbeid er vi berettiget med personopplysninger, noe vi behandler med stor forsiktighet.

General Data Protection Regulation (GDPR) er lovgivningen innen området personvern og beskyttelse av personopplysninger. GDPR beskriver hvordan organisasjoner må håndtere personopplysningene til kunder og ansatte.

1. Objektiv og ansvarlig myndighet

a) I denne uttalelsen beskriver vi hvordan vi håndterer personopplysninger og hvordan disse beskyttes og hva som er og ikke er begrunnet i lovverket. For å utføre vårt arbeid raskt og effektivt og for å optimalisere våre tjenester til deg behandler vi personopplysninger. Å garantere sikkerheten og anonymiteten til dine personlige opplysninger er ikke bare i din interesse men også i vår interesse. Vi følger de relevante lover og forskrifter som stiller krav til bruk av sensitive personopplysninger.

02. Grunnleggende informasjon angående databehandling

a) Vi er ansvarlige for personopplysningene og datautvekslingen på alle områdene der vi er aktive. Vi er pålagt å håndtere innsamling, lagring og håndtering av personopplysninger med forsiktighet, sikkerhet, forholdsmessighet og konfidensialitet.

b) Vi benytter tilstrekkelige tekniske og administrative prosedyrer for å holde informasjonen nøyaktig, aktuell og komplett. Forespørsler fra kunder om endring eller sletting av personlig informasjon blir behandlet så raskt som mulig. Når du indikerer at en viss informasjon ikke kan brukes som grunnlag for videre kontakt respekterer vi det. På denne måten er ditt personvern garantert.

3. Behandling av personopplysninger

a) Når du benytter deg av våre tjenester oppgir du en viss informasjon. Dette kan være personopplysninger. Alle skjemaer med personopplysninger som du gir oss - for eksempel når du ber om et produkt eller ved ytterligere korrespondanse - garanterer vi at disse opplysningene blir behandlet konfidensielt av oss. Vi behandler personopplysninger av følgende hensikt:

i) For å kunne utføre våre tjenester og aktiviteter.

Du kan tenke deg ditt navn, adresse, kjønn, epost-adresse og telefonnummer men også informasjon om arbeidshistorikken din. Dersom du søker jobb hos oss vil vi beholde din CV og søknad til etter søknadsprosessen. Dette tar ikke lengre tid enn den tillatte perioden - med mindre andre avtaler er inngått med deg om dette.

Dersom du slår deg sammen med oss vil vi også behandle din fødselsdato, kjønn, adresseopplysninger, personnummer og en kopi av et identitetsbevis.

ii) For å sikre rask og effektiv kundeservice. Når du kontakter oss vil disse personopplysningene bli lagret med den hensikt å behandle din forespørsel og eventuelle oppfølgingsspørsmål.

iii) Sende et nyhetsbrev eller andre typer reklamemateriale dersom du har gitt oss tillatelse til dette. Som en del av denne tillatelsen lagrer vi registreringen, bekreftelsestidspunkt og brukerens IP-adresse.

4. Behandlingsprinsipper

Personopplysningene nevnt ovenfor behandles på grunnlag av avtalen vi har med deg, grunnet en juridisk forpliktelse, på bakgrunn av en legitim interesse eller når du gir oss tillatelse til dette.

5. Oppbevaringsperiode

Vi bruker ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Oppbevaring av personopplysninger gjøres på bakgrunn av de tidsrammene som lovverket har satt. Vi har kartlagt de juridiske oppbevaringsperiodene og behandlet dem i registeret for databehandling. Der lovverket ikke har fastslått noen oppbevaringsperiode beholder vi personopplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne forholde oss korrekt til skattemessige eller juridiske forpliktelser.

6. Deling med tredjepart

I tilfeller med samarbeid med eksterne parter, der tredjepart har tilgang til personopplysninger som administreres av oss eller der personopplysninger utveksles gjør vi avtaler om hvordan vi skal behandle disse personopplysningene. Disse avtalene er i henhold til de juridiske kravene. I tillegg har vi fremlagt avtaler om behandling og håndtering av personopplysninger i behandlingsavtaler slik at tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av oss (dvs. våre behandlere) tilbyr det samme beskyttelsesnivået som vi også tilbyr.

7. Sikkerhet

a) Vi behandler personopplysninger med forsiktighet og konfidensielt. Vi gjennomfører passende tiltak for å forhindre misbruk, tap uautorisert tilgang og andre uønskede handlinger med personopplysninger. For eksempel behandles personopplysninger bare av personer med taushetsplikt og kun med den hensikt opplysningene ble hentet inn for. Vi beskytter også alle personopplysninger. Dette for å hindre at personopplysningene blir sett på eller endret av noen som ikke har rett til det.

b) For å garantere påliteligheten, integriteten og sikkerheten til personopplysningene har vi iverksatt nødvendige tiltak og overvåker på korrekt måte implementeringen av disse tiltakene. Vi forsikrer at personopplysningene er korrekte og fullstendige før de behandles.

8. Dine rettigheter

a) Vi respekterer alle rettigheter som opplysningshaverne har på grunnlag av personvernlovgivningen. Dette er rettighetene til de involverte, som forklares nedenfor. Vi har utviklet interne prosedyrer for dette og distribuert disse innad i organisasjonen. Som et resultat av dette vil forespørsler fra de involverte parter, som håndterer rettighetene de har krav på, behandles jevnlig innen organisasjonen.

Prosedyren angående rettighetene til de involverte kan konsulteres her.

Du har rett til å se, korrigere og slette dine personopplysninger. For å gjøre dette kan du kontakte oss ved å sende en epost til privacy@interflon.com.
Vi er forpliktet å identifisere noen som påberoper seg rettighetene ovenfor.

b) Du innehar også retten til å bli glemt samt dataportabilitet, i den grad det ikke er i strid med lovpålagte forpliktelser og den lovfestede oppbevaringsperioden. I tillegg har du, i enkelte tilfeller, rett til å midlertidig begrense behandlingen av dine personopplysninger, og du har rett til en fysisk kikk på beslutningene som er tatt av oss. Ingen helautomatiske avgjørelser vil bli tatt.

c) For mer informasjon om dine rettigheter henviser vi deg til hjemmesiden til det Nederlandske Datatilsynet.

d) Interflon verdsetter dine opplysninger og vil ikke la deg se personopplysninger om andre mennesker.

9. Informasjonskapsler

a) Vi bruker informasjonskapsler på vår nettside. En informasjonskapsel er en liten fil med informasjon om ditt besøk som sendes sammen med sidene på vårt nettsted. Disse filene lagres på din harddisk. Vi bruker disse informasjonskapslene for å forsikre oss om att nettsiden fungerer korrekt.

b) Informasjonskapsler fra Google plasseres også på vår nettside som en del av "Analytics" tjenesten. Vi bruker denne tjenesten for å holde oversikt og får rapporter om hvordan besøkende bruker nettsiden. Google kan gi denne informasjonen til tredjepart hvis Google er lovpålagt å gjøre det, eller i den grad tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Vi har ingen innflytelse på dette. Informasjonen som Google samler inn er så anonymisert som mulig. Din IP-adresse blir spesifikt ikke utgitt. Informasjonen overføres til Google og lagres på servere i USA.

c) Visning av vår nettside er også mulig uten bruk av informasjonskapsler. Dersom brukere ikke vil at informasjonskapsler skal lagres på deres datamaskin blir de bedt om å deaktivere alternativet i nettleseres systeminnstillinger. Lagrede informasjonskapsler kan slettes i nettleserens systeminnstillinger. Å utelukke bruk av informasjonskapsler kan føre til funksjonelle begrensninger i vårt tilbud.

10. Endringer i personvernerklæringen

• a) Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen hvis det påkreves av lover og forskrifter.

• b) På grunn av det ovennevnte blir du bedt om å lese personvernerklæringen regelmessig slik at du blir informert om det til enhver tid gjeldende innholdet.

11. Avslutning

• a) Dersom du tror du har funnet et svakt punkt i en av våre (digitale) tjenester eller du kan se på eller få tilgang til konfidensiell informasjon som personopplysninger (sikkerhetsbrudd) vil vi gjerne samarbeide med deg for å løse denne situasjonen så raskt som mulig. For mer informasjon om dette ber vi deg gå inn på siden for Prosedyrer ved Sikkerhetsbrudd.

• b) Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen kan du kontakte oss på privacy@interflon.com

Vi er selvfølgelig behjelpelige dersom du har noen spørsmål eller klager vedrørende behandlingen av dine personopplysninger. Skulle du allikevel ikke ønske å samarbeide har du rett til å sende inn en klage til personvernregulatoren, nemlig det Nederlandske Datatilsynet, basert på personvernlovgivning.

Ansvarsfraskrivelse: Dette produktet er en enkel og forståelig oversettelse av gjeldende personvernlovgivning og basert på GDPR. Selvfølgelige vil det alltid være de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som gjelder og ingen rettigheter kan utledes av dette dokumentet.

Kontakt
x

Kontakt