Kauczuk i tworzywa sztuczne

Systematyczna konserwacja maszyn w produkcji kauczuku i tworzyw sztucznych ma podstawowe znaczenie zarówno dla zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, jak i urtrzymania ciągłości produkcji. Wyniki wielu badań potwierdzają, że nieodpowiednie smarowanie może zmniejszyć wydajność zakładów o 5-20%.

Kontakt
x

Kontakt