Przemysł hutniczy

Proces wyrobu stali odbywa się w trudnych warunkach tribologicznych, tworzone przez wysokie temperatury, substancje chłodzące powodujące korozję, pył ścierny i duże obciążenia udarowe. Środki smarne powinny chronić powierzchnie przed tribokorozją i minimalizować przedostawanie się cząstek oraz być odporne na duże obciążenia, również udarowe.

Kontakt
x

Kontakt