Zastosowanie

Hydraulika i pneumatyka

Stop przeciekom i awariom pomp

Hydrauliczne podnośniki (pompy Holmatro) do wodowania statków

Początkowa sytuacja

Te pompy marki Holmatro są narażone na działanie słonej i słodkiej wody. Do zwodowania statku potrzeba 25 pomp. Podczas każdej operacji, od trzech do pięciu pomp przecieka lub nie osiąga żądanego ciśnienia. Pompy narażone są na działanie wysokich i niskich temperatur, deszczu, wiatru i piasku.

Nasze rozwiązanie

Od chwili zastosowania oleju Interflon Food Lube H32 pompy przestały przeciekać i generują ciśnienie o wartości wystarczającej do podniesienia statku i sprawnego zwodowania.

Rezultat

Redukcja kosztów każdego wodowania:

Koszty materiałów do sprawdzenia sprawności pomp 3 x 198 EUR = 594 EUR
Stawka godzinowa 3 x 3 godziny x 45 EUR = 405 EUR

Łączne oszczędności 999 EUR na każdą operację wodowania

Koszt dodatkowego oleju 4 litry x 42 EUR = 168 EUR
999 EUR - 168 EUR = 831 EUR
Średnio woduje się 8-10 statków rocznie.
Minimalne roczne oszczędności 831 EUR x 8 = 6648 EUR

Tag: Interflon Food Lube H32

Kontakt
x

Kontakt