Case Studies

Hydrauliek en pneumatiek

Pompen vertonen geen lekkage of storingen meer

Hydraulische hefinrichting (Holmatro-pompen) om schepen te water te laten

Beginsituatie

Deze Holmatro-pompen worden blootgesteld aan zout en zoet water. Er zijn 25 pompen nodig om een schip te water te laten. Bij elke tewaterlating zijn er 3 tot 5 pompen die lekken of niet de vereiste druk bereiken. De pompen staan ook bloot aan kou/hitte, regen, wind en zand.

Onze oplossing

Sinds de klant Interflon Food Lube H32 gebruikt, lekken de pompen niet meer. De pompen produceren voldoende druk om het schip op te tillen vanuit zijn basispositie, zodat de tewaterlating soepel verloopt.

Resultaat

Kostenbesparing voor elke tewaterlating:

Kosten van revisiesets 3 stuks x € 198 = € 594
Arbeidskosten per uur 3 x 3 uur x € 45 = € 405

Totale besparing € 999 per tewaterlating

Extra kosten voor olie = 4 liter x € 42 = € 168
€ 999 - € 168 = € 831
Het gemiddelde aantal tewaterlatingen per jaar is 8-10.
Minimale jaarlijkse besparing = € 831 x 8 = € 6.648

Tag: Interflon Food Lube H32

Contact
x

Contact

https://www.facebook.com/theheartofinterflon https://www.linkedin.com/company/2485618/admin/