Zastosowanie

Przekładnie

Oszczędność kwoty 1 677,45 EUR co sześć miesięcy

Koło zębate suwnicy pomostowej

Początkowa sytuacja

Suwnica pomostowa nad zbiornikiem przesuwana jest przez reduktor zębaty obracający koło. Układ przekładniowy jest w obudowie. Z powodu dużych obciążeń, zużyty środek smarny jest wyrzucany przez parę kinematyczną, powodując konieczność częstego dosmarowywania (nawet raz w tygodniu) smarem w czarnym kolorze, w ilości ok. 500 ml. Częste i obfite smarowanie powoduje rozkład chemiczny smaru i problemy natury środowiskowej. Kapiący smar dostaje się pod kauczukowe koła, na których jeździ suwnica. Śliska powierzchnia utrudnia przesuwanie suwnicy.

Nasze rozwiązanie

Po gruntownym oczyszczeniu koła zębatego środkiem Interflon Degreaser EM30+ (w aerozolu) nałożono warstwę smaru Interflon Grease OG (w aerozolu) zapewniającego optymalną ochronę. Znacząco wydłużono czas między smarowaniami, zredukowano konieczność częstego czyszczenia układu, zmniejszono wpływ na środowisko i poprawiono wydajność całej instalacji.

Rezultat

Klient jest bardzo zadowolony z czystego i trawłego smarowania. Czas między smarowaniami wydłużono do 6 miesięcy!

Zauważono również poprawę wydajności całej instalacji. Wcześniej stelaż i zespół koła przekładni oraz powierzchnia, po której przesuwa się suwnica, wymagały czyszczenia raz w miesiącu. Obecnie nie ma potrzeby czyszczenia tych elementów.

Oszczędności

Wcześniej
0,5l smaru Berner (8 EUR/l) na jedną aplikację
6 miesięcy = 24 dosmarowań
Czas smarowania: 15 minut, stawka godzinowa 37 EUR

0,5l x 8 EUR x 24 = 96 EUR (koszt smaru)
0,25l x 37 EUR/h x 24 = 222 EUR (koszt pracy)

Czyszczenie:
0,5h w miesiącu x 37 EUR/h x 6 miesięcy = 111 EUR (koszt czyszczenia)

Łącznie 96 EUR + 222 EUR + 111 EUR = 429 EUR x 4 zespoly kół = 1 716 EUR

Obecnie
1/5 puszki aerozolowej (32,79 EUR/1 puszka) na jedną aplikację
6 miesięcy = 1 dosmarowanie
Czas smarowania: 5 minut, stawka godzinowa 37 EUR

0.2 x 32,79 EUR x 1 = 6,558 EUR (koszt smaru)
0,0833 h x 37 EUR/h x 1 = 3,08 EUR (koszt pracy)

Czyszczenie: 0 EUR

Łącznie 6,558 EUR + 3,08 EUR = 9,638 EUR x 4 zespoly kół = 38,55 EUR

Oszczędność
1 716 EUR - 38,55 EUR = 1 677,45 EUR co 6 miesięcy

Tagi: Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) | Interflon Grease OG (aerosol)

Kontakt
x

Kontakt