Uygulama örnekleri

Halatlar

Yeniden yağlama için daha az çalışma süresi

Hyundai marka konut asansörünün kabloları

Başlangıçtaki durum

Bu kabloların yağlanmasında geçmişte, birçok farklı ürün (daha önce Shell Omala 100 ürününü kullanmışlar) ve hatta bazen gres bile kullanılmasından ötürü aşağıdaki sorunlarla karşılaşılmıştır:

1. Aşırı miktarda ürünün sarf edilmesi.

2. Kablo halatlarının içlerine yağlamanın nüfuz edememesi.

3. Kablo yüzeyi ve makaralarda eski yağlayıcıların birikmesiyle kirliliğin çok fazla olması.

4. Asansör kabinlerinin içine yağ damlamaları.

Sunduğumuz çözüm

Bir asansörün makarası da dahil olmak üzere kablolarının sadece temizlenmesi için teknisyenler 1 saat harcıyorlardı. Bunun pahalı bir iş olması nedeniyle, bu iş ayda sadece bir kez yapılabiliyordu ve kabloların durumu gözle görülemiyordu. İlk olarak Interflon Degreaser EM30+ ürünüyle makarayı ve kabloları temizlemekle işe başladık ve sonrasında Interflon Lube EP+ (aerosol) ürününü uyguladık. Bu iş toplamda sadece 20 dakika sürdü (daha önceden ihtiyaç duyulan sürenin üçte biri!) ve bir ay sonraki incelemede donanımın hala temiz olduğunu ve yağlamanın da hala fonksiyonel olduğunu gördük. Bu durum ayrıca kablonun hasar görüp görmediğinin gözle incelenmesini de mümkün kılmıştır; bir iyileştirme sağlandığı muhakkaktır.

Sonuç

Yaratılan tasarrufun ilki bakım teknisyenlerinin bir asansör kablosunu yeniden yağlamak için daha az çalışma süresine ihtiyaç duymaları olmuştur. Geçmişte sadece temizleme işi 1 saat sürüp, yaklaşık 4,37 €/saat kadar bir iş gücü maliyetine denk gelmekteydi. Şimdiyse temizleme+yağlama işi sadece 20 dakika içerisinde yapabilmekte, bu da iş gücü maliyetini 1,45 €'ya düşürmektedir. Eğer bu durum işletmede faaliyet gösteren 450 ekibe bağlı olarak hesaplanırsa, aylık önemli bir maliyet tasarrufu elde edilebilir:

Geçmişte: 4,37 € x 450 ekip = 1.966,50 €

Şimdiyse: 1,45 € x 450 ekip = 652,50 €

Bu da iş gücünde 1.314 € doğrudan bir tasarrufa denk gelmektedir. Bununla birlikte, elde edilen iş gücü maliyetindeki tasarruf bakım teknisyenlerinin diğer faaliyetler için daha fazla süreye sahip olmaları anlamına da gelmektedir.

Tıklayın: Interflon Degreaser EM30+ | Interflon Lube EP+ (aerosol)

İletişim
x

İletişim