Případové studie

Ložiska

Celkové úspory přes 2 miliony korun

Mazání ložisek hřídele elektromotoru

Výchozí situace

Během provozu motoru ventilátoru odpařovací věže docházelo k postupnému zvyšování spotřeby elektřiny - spotřeba 620 000 Kč ročně. Byla identifikována příčina: stárnutí mechanických součástí na ventilátoru způsobovalo zvýšené tření, které způsobovalo neustále se zvyšující spotřebu elektrické energie. Kromě toho byla každoročně vyžadována mimořádná údržba, při které se nahradila poškozená ložiska za cca 100 000 Kč ročně.

Naše řešení

Při použití tuku Interflon Grease MP2/3 s technologií MicPol® si zákazník okamžitě všiml snížení mazací frekvence, která se v prvním roce změnila z 1x každých 6 měsíců na 1x každých 8 měsíců; v následujících letech to bylo 1x každých 12 měsíců. Kvalitní mazání ložisek eliminovalo mechanické tření a snížilo teplotu ložisek. Došlo k významnému snížení spotřeby elektrické energie o 4,6 A.

Výsledek

V továrně se s tukem Interflon Grease MP2/3 ušetří přes 2 000 000 Kč ročně. Maže se jen 26 ze 64 motorů v závodě.

Link: Interflon Grease MP2/3

Kontakt
x

Kontakt