Πάνω από όλα η ασφάλεια

Προϊόντα με πιστοποίηση τροφίμων

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι ένας κλάδος με επικρατούσες συνθήκες που δε συγκρίνονται με τους άλλους βιομηχανικούς τομείς. Ο κλάδος ρυθμίζεται αυστηρά, αφού τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις αυστηρές διαδικασίες είναι πιθανό να οδηγήσει σε επιμολυσμένα προϊόντα και πιθανά κρούσματα στη δημόσια υγεία.

Για αυτό το λόγο, οι προϊστάμενοι συντήρησης στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και φαρμάκων έρχονται αντιμέτωποι με αρκετές προκλήσεις που σχετίζονται με τους ρυθμιστικούς φορείς ασφάλειας τροφίμων, την απαίτηση για διαρκή και εύρυθμη λειτουργία του πολύπλοκου εξοπλισμού παραγωγής και παράλληλα την προαπαιτούμενη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και του παραγόμενου προϊόντος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Food plant

Η πρόκληση των χώρων με πολλή υγρασία και 24/7 λειτουργία

Η αυξημένη απαίτηση για καθαρούς χώρους παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων, αυτομάτως δημιουργεί ένα περιβάλλον με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας από τους συχνούς καθαρισμούς, που επηρεάζει τις μηχανές παραγωγής. Οι συχνοί καθαρισμοί, συχνά με εξοπλισμό υψηλής πίεσης, συμπαρασύρουν και ξεπλένουν τα λιπαντικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται συχνότερη επαναλίπανση και αύξηση της κατανάλωσης του λιπαντικού και των εργατοωρών για τη λίπανση.

Επιπλέον, πολλές μονάδες παραγωγής πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Είναι προφανές ότι το τμήμα συντήρησης πρέπει να διαχειριστεί πολλές προκλήσεις κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς να προβαίνει σε δαπανηρά σταματήματα της παραγωγής για συντήρηση και ακολουθώντας τους αυστηρούς κανόνες της ασφάλειας τροφίμων.

Κατηγορίες συντήρησης

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού: η Κατασταλτική (Διορθωτική) Συντήρηση, η Προληπτική Συντήρηση και η Προγνωστική Συντήρηση. Η Προγνωστική στρατηγική συντήρησης είναι ο πιο άμεσος τρόπος για τη βελτιστοποίηση των επεμβάσεων συντήρησης μειώνοντας τα έκτακτα και τα προγραμματισμένα σταματήματα και το κόστος σε χαμένη παραγωγή που τους αντιστοιχεί. Στην πράξη όμως, λόγω έλλειψης πόρων στα τμήματα συντήρησης, περισσότερο από το 60% της συντήρησης είναι Κατασταλτική, δηλαδή συντήρηση λόγω βλάβης. Εναλλακτικά, με τα προγραμματισμένα σταματήματα για Προληπτική συντήρηση, αντικαθίστανται προληπτικά εξαρτήματα τα οποία βρίσκονται ενδεχομένως σε καλή κατάσταση. Έχετε υπολογίσει ποτέ το κόστος σε ανταλλακτικά και εργατοώρες;

Περισσότερες από 20.000 βιομηχανίες τροφίμων ήδη συνεργάζονται με την Interflon

Στην Interflon γνωρίζουμε ότι τα λιπαντικά με πιστοποίηση τροφίμων είναι ουσιώδη για την ελαχιστοποίηση των σταματημάτων της παραγωγής και τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων. Οι ιδιαιτερότητες και το μέγεθος των μηχανών επεξεργασίας τροφίμων σε συνδυασμό με τις απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας (ατμός, υγρασία, υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες και οργανικοί ρύποι) δημιουργούν την ανάγκη για λάδια και γράσα με υψηλές επιδόσεις και ιδιότητες «επείγουσας» λίπανσης ώστε να συμβάλλουν στην αύξηση της αξιοπιστίας των μηχανημάτων.

Τα λιπαντικά και καθαριστικά τροφίμων της Interflon, έχουν σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα των μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και καλλυντικών. Ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις οργανισμών που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια όπως NSF, HACCP, BRC ή IFC, αλλά φέρουν και πιστοποιήσεις Halal και Kosher, που είναι απαραίτητες για μονάδες με εξαγωγική δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών ή δείτε τα προϊόντα με πιστοποίηση τροφίμων.

Επικοινωνήστε μαζί μας
x

Επικοινωνήστε μαζί μας