Case studier

Kjeder

10 ganger mindre smøremiddel nødvendig

Transportørkjeder på en Siempelkamp presse for trevirke

Utgangspunkt

Høyt smøremiddelforbruk med overflødig fett på gulvet og kjedeslitasje. Maskinen må stoppes noen ganger i året for rengjøring.
Det er meget tidkrevende å fjerne oljen som forurenser maskinen.

Vår løsning

Interflon Lube HT/SF har de samme egenskapene som tidligere benyttede produkt men med et betraktelig redusert smøremiddelforbruk, noe som forårsaker mindre oljerester og forurensning av maskinen.

Resultat

Med Interflon Lube HT/SF er forbruket av smøremiddel redusert med en faktor på 10, noe som betyr 20 liter smøremiddel spart pr dag!

Produktinfo: Interflon Lube HT/SF