Zastosowanie

Łożyska

Oszczędność kwoty 4 000 EUR rocznie

Łożyska wałeczkowe siłowników

Początkowa sytuacja

W procesie produkcji siłowniki są nieustannie obficie obmywane wodą. Pomimo odpowiednich uszczelnień, woda przedostaje się do wnętrza łożyska, gdzie miesza się ze smarem i obniża jego właściwości smarujące oraz powoduje wycieki smaru na skutek utraty lepkości, czemu sprzyjają obrotowe ruchy łożyska oraz siły grawitacji. Każdy siłownik wyposażony jest w dwa łożyska o wartości 4 000 EUR, które wymagają wymiany po 1 050 godzinach eksploatacji. Łożyska pracują 8 godzin dziennie (w systemie jednozmianowym), przez 220 dni w roku.

Nasze rozwiązanie

Smar Interflon Grease LS2 doskonale smaruje łożyska, jest odporny na wymywanie, nie traci lepkości, nie wycieka, wydłuża żywotność łożysk i umożliwia wydłużenie czasu między smarowaniami.

Rezultat

Wcześniej:
Dwa łożyska wymieniane co 1 050 godzin eksploatacji 220 dni x 8 godzin = 1 760 godzin w roku/1 050 = 1,68 wymian w roku
2 wymiany x 2 łożyska x 2 000 EUR/ 1 łożysko = 8 000 EUR za nowe łożyska

Obecnie:
Dwa łożyska wymieniane co 1 800 godzin eksploatacji
220 dni x 8 godzin = 1 760 godzin w roku/1 800 = 0,97 wymiany w roku
1 wymiana x 2 łożyska x 2 000 EUR/1 łożysko = 4 000 EUR za nowe łożyska

Zakładana roczna oszczędność: 8 000 EUR - 4 000 EUR = 4 000 EUR

Nie uwzględniono oszczędności wynikających ze zmniejszonego zużycia środka smarnego ani zwiększenia wydajności. Koszty smarowania są poownywalne, ale zużycie środka smarnego jest znacząco mniejsze, co przekłada się na redukcję szkodliwości dla środowiska.

Tag: Interflon Grease LS2

Kontakt
x

Kontakt