Případové studie

Ozubená kola

Bez opotřebení a oprav

Úhlový převod brusky Narex

Původní situace

Původní mazivo bylo dodáno s bruskou. Při chodu brusky vazelína odstříkla do okrajů a nemazala úhlový převod, z tohoto důvodu byly časté opravy - až 2x do roka, což znamená zvýšené náklady na chod brusky.

Naše řešení

Na brusku bylo aplikováno mazivo MP00 a následných 14 měsíců provozu bylo bez poruch a dalších nákladů na údržbu. V provozu testovaný tuk Interflon Grease MP00 se po vypnutí brusky slije zpět do úhlového převodu.

Výsledek

Celých 14 měsíců bez oprav. Úhlový převod je dokonale namazán, tuk se nerozstřikuje ven z převodu. Po aplikaci maziv Interflon se významně snížily náklady na servis a údržbu brusky.

Kontakt
x

Kontakt