Případové studie

Vícebodový mazací systém Interflon

Briketovací lis BL 2224 - 5 mazacích bodů

Původní situace

NESPOLEHLIVOST, neboť vlivem silných vibrací lisu docházelo k opakovaným
poruchám mazacích patron - SKF LAGD 125/HB2. Přestávaly tlačit
mazivo do mazacích bodů. Docházelo i k samovolnému uvolňování patron z mazacích bodů a tím ke kontaminaci stroje. Vysoká spotřeba patron - 5 patron s
objemem 125 ml každý měsíc a celkově vysoká spotřeba tuku - 625 ml /
měsíc.

Naše řešení

Centrální mazací systém naplněný produktem Interflon Food Grease LT2.

Výsledek

Roční spotřeba původních mazacích patron SKF LAGD 125/HB2 = 60 ks, roční spotřeba opakovaně plnitelných kartuší Interflon LAT-KA-00 = 6 ks.

Měsíční spotřeba tuku v mazacích patronách SKF LAGD 125/HB2 = 625ml, měsíční spotřeba tuku Interflon = 200ml.

CELKOVÁ FINANČNÍ ÚSPORA V NÁKLADECH ZA 1 ROK = 32,11%.

Kontakt
x

Kontakt