Lineární vedení & vodítka

Lineární vedení a vodítka zaručují přesný a klidný pohyb strojů a zařízení. Většinou se jedná o 2 základní typy: ploché vedení, kde se dva materiály dotýkají (přibližně na 60% jejich povrchů) a kuličkové, kde se povrchy stýkají jen na 40% povrchů. Tření kovových materiálů za přítomnosti prachu a nečistot způsobuje opotřebení povrchů. Udržovat je správně namazané je opravdová výzva. Prohlédněte si konkrétní příklady řešení lineárních vedení od firmy Interflon.

Kontakt
x

Kontakt