Případové studie

Ložiska

Centrální mazací systém Interflon

Loupačka dýhy SEM

Původní situace

Ztrátové mazání olejem ISO VG 68 s nízkou viskozitou a velmi špatnými antikorozními vlastnostmi. Na podlahu kapal olej = nebezpečné pracovní prostředí. Problém s centrálním mazacím systémem kvůli dávkování oleje vzduchovými impulzy. Celkem 20 mazacích míst. Systém byl příliš křehký pro loupačku a hadicové vedení se často opravovalo. Žádná kontrola spotřeby oleje. Když jedna hadice v okruhu praskla, ostatní okruhy přestaly mazat.

Naše řešení

Centrální mazací systém Interflon naplněný produktem Interflon Food Grease HD00. Každou z 5 pump mazacího systému lze naprogramovat individuálně. Dávkování je přesné a spolehlivé.

Výsledek

Snížení spotřeby oleje z 8 l za měsíc na spotřebu 1,4 l tuku Interflon Food Grease HD00 za 6 týdnů.

Eliminace poškození šroubových tyčí (60 000 Kč za jednu tyč). Prodloužení životnosti strojních dílů. Od instalace systému Interflon Lubricus M nejsou hlášeny žádné problémy v souvislosti s procesem mazání !!! ŽÁDNÉ neplánované zastavení výroby, vyšší produkce s menšími náklady na náhradní díly, bez nebezpečných úkapů, kontaminovaného prostředí a rizika pracovních úrazů.

Kontakt
x

Kontakt