Případové studie

Ložiska

Dvojnásobná životnost ložisek

Mazání ložisek rotorů k drcení vápence

Výchozí situace

Ložiska se musela měnit každé 3 roky. Jemný vápenec se dostával do ložisek a musel se často vytlačovat novým mazivem. Teplota ložisek dosahovala 90° C.

Naše řešení

Aplikace tuku Interflon Grease HD2 do 4 ložisek proběhla v roce 2014. Každé ložisko se naplnilo 5 litry tuku a na roční namazání stačilo 2,5 litru na ložisko.

Výsledek

Už uběhlo 6 let od aplikace a ani jedno ložisko se nemusí měnit. Teplota ložisek je stabilně okolo 70° C. Několikanásobně se snížila spotřeba tuku.

Link: Interflon Grease HD2

Kontakt
x

Kontakt