Případové studie

Kabely & ocelová lana

Životnost lana byla prodloužena nejméně 4x

Ocelové lano jeřábu David Morris Stacker

Výchozí situace

Kvůli opotřebení a korozi se ocelové lano muselo měnit každých 18 měsíců.

Naše řešení

Po účinném čištění Interflon Degreaser EM30 + byly provedeny dvě aplikace oleje Interflon Lube TF. První aplikace umožnila proniknutí oleje s MicPol® částicemi až do duše lana. Cílem druhé aplikace bylo zaručit „těsnění“ pro ochranu před korozí a vnějším opotřebením. Zákazník také použil tuk Interflon Grease OG pro vodicí desky, aby zabránil jejich únavě a obrušování povrchu.

Výsledek

Od použití Interflon Lube TF na ocelových lanech za posledních 5 let nedošlo k žádnému zjevnému opotřebení a nutné výměně. Operátor jeřábu i revizní technik potvrdili, že se výkon ocelového lana výrazně zlepšil. Interflon Lube TF na sebe nelepí prach a nečistoty. Mazací tuk Interflon OG na vodicích deskách zůstává na svém místě a zabraňuje únavě a obrušování kovového povrchu.

Tags: Interflon Degreaser EM30+ | Interflon Lube TF | Interflon Grease OG

Kontakt
x

Kontakt