Silně přilnavý tuk pro vysoká zatížení, pro převodová kola, řetězy a ložiska

Tuky

Tuky Tuky Tuky

Transparentní tuk pro mazání otevřených soukolí

Interflon
Grease OG

Zajišťuje mimořádnou ochranu proti opotřebení velkých a silně

namáhaných nekrytých ozubených soukolí a skluzů (v pomalých aplikacích).

Poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení pro nekrytá ozubená kola a silně namáhané sáně a skluzy při pomalém pohybu.


Pro vysoká zatížení a pomalé pohyby. Použití při teplotách od -10°C do 120°C. DN 60.000

Je velmi vhodný pro vysoké tlaky, má vynikající penetrační schopnosti a adhezi ke kovovým povrchům. Dobře maže a chrání i při teplotách až do 120 °C. Neodkapává a netvrdne. Je transparentní a tím usnadňuje kontrolu stavu mazaných dílů. Neobsahuje asfalt. Nabízí významné úspory na údržbě díky snížení frekvence mazání a prodloužení provozní životnosti mazaných dílů.

Charakteristické vlastnosti a přednosti

 • vynikající přilnavost ke kovovým povrchům
 • snáší vysoká dynamická (rázová) zatížení
 • mimořádně vhodný pro pomalý pohyb pod velmi vysokým tlakem
 • velmi dobrá odolnost proti vysokým teplotám
 • vysokou odolnost proti vodě
 • vhodný pro vysoké tlaky, otřesy a vibrace díky aktivovaným částicím MicPol®
 • poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení
 • zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a rezivění
 • díky MicPol® má vlastnosti nouzového chodu
 • nanáší se v tenké vrstvě a je téměř průhledný
 • plnohodnotná náhrada za tuky s asfaltem, grafitem nebo MoS2

Oblasti použití

Je zvláště vhodný pro mazání všech druhů pomalu se pohybujících nekrytých převodovek, které jsou vystaveny vysokým tlakům , vibracím a otřesům/rázům. Je vhodný i pro mazání součástek v agresivních prostředích, jako je vlhkost, pára, voda, chemikálie, mořská voda nebo povětrnostní podmínky. Doporučujeme tento tuk pro mazání otevřených převodových kol s vysokým zatížením, řetězů s vysokým zatížením, ložisek, čepů a pouzder apod.

Kontakt
x

Kontakt