Případové studie

Kabely & ocelová lana

Čtyřnásobné prodloužení životnosti lan

Pozinkovaná tažná lana

Výchozí situace

Zinkovaná tažná lana jsou extrémně těžká díky jejich pletení. Při manipulaci často dochází k výraznému mechanickému opotřebení a poškození v ohybech. Měsíčně se vyřadilo cca 80 ks lan. Drsné podmínky v továrně proces opotřebení ještě zrychlily.

Naše řešení

Pro test byla použita dvě nová lana. Staré mazivo bylo odstraněno pomocí Interflon Degreaser EM30 +. Následovala trojnásobná aplikace Interflon Lube EP ve 40minutových intervalech, aby produkt mohl zapenetrovat do duše lana. Po poslední aplikaci se olej z lana utřel, aby bylo před dalším použitím suché. Druhé lano se naaplikovalo grafitovým olejem jako dříve. Po dvou týdnech od začátku testování vizuální kontroly ukázaly, že lana namazaná Interflon Lube EP vypadala mnohem méně opotřebovaná než lana ošetřená grafitovým olejem.

Výsledek

Použití Interflon Lube EP vedlo ke čtyřnásobnému prodloužení životnosti ocelových lan potažených zinkem, čímž se snížila měsíční spotřeba z 80 na 20 ks. Za předpokladu, že cena je 900 Kč - za ks, byly měsíční úspory 54 000 Kč.

Link: Interflon Degreaser EM30+ | Interflon Lube EP

Kontakt
x

Kontakt