Veel meer impact dan u denkt

Het belang van goed smeren

Het smeren van machines en installaties dient drie belangrijke doelen:
1. Verminderen van wrijving
2. Afvoeren van warmte
3. Beschermen en conserveren van machine(onderdelen)

Energieverbruik, onderhoud en klimaat

De impact van goed smeren is groot. Uit onderzoek blijkt dat wrijving in machines en installaties onder meer verantwoordelijk is voor:

20% van het wereldwijde energieverbruik
Het verlagen van de wrijving door de juiste smering (juiste product, in de juiste hoeveelheid op het juiste moment) draagt bij aan een aanzienlijke reductie van de energiekosten en de daarmee samenhangende CO2 footprint.

40% van de industriële onderhoudskosten
Gemiddeld wordt 1 tot 3% van het onderhoudsbudget uitgegeven aan smeermiddelen terwijl slecht smeeronderhoud (teveel, te weinig of verkeerd smeren) verantwoordelijk is voor 15% tot 40% van de onderhoudskosten.

Deze kosten zijn het gevolg van overmatige slijtage en eventueel ook corrosie. Hierdoor moeten onderhoudsmedewerkers (veel) extra uren besteden aan het oplossen van storingen, ongeplande stilstand en het vroegtijdig vervangen van machineonderdelen. Om maar niet te spreken van de lagere output als gevolg van storingen en stilstand.

Percentages smeertechnisch onderhoud


Lagere onderhoudskosten, meer beschikbare machinetijd, meer veiligheid, energiebesparing en een lagere Total Cost of Ownership zijn doelen waar veel bedrijven naar streven. Maar die doelen ook verwezenlijken? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij helpen u om ze te bereiken.

Conclusie

Bovenstaande geeft aan dat goed smeertechnisch onderhoud een bijdrage levert aan:

  • Lagere onderhoudskosten
  • Lagere energiekosten
  • Lagere CO2 footprint
  • Hogere machinebetrouwbaarheid en -beschikbaarheid
  • Verhoging van output
  • Het voldoen aan de wet- en regelgeving (compliance)

Tags: | MicPol® technologie | Reframing onderhoud | Onze aanpak | Onze diensten | Onderhoudssoftware

Contact
x

Contact

https://www.linkedin.com/company/interflon-holland-bv