Hjelpe eller supplere din arbeidsstyrke

Bemanning

Alle opplever å ha færre og færre teknisk personell tilgjengelig, inkludert i vedlikeholdsavdelingene. Våre produkter og teknologi bidrar allerede til å spare arbeidstimer, men vi sørger også for de nødvendige hendene.

Bemanningsservice for å møte dine spesifikke behov

Interflon har erfarne tekniske rådgivere og vedlikeholdsingeniører som kan hjelpe deg med kunnskap om smøring og tribologi. Vi sørger for at ditt smøretekniske vedlikehold utføres av våre spesialister under tilsyn av våre smørekonsulenter til rett tid og i henhold til smøreplanen. Våre medarbeidere kan hjelpe deg å øke driftstiden og produktiviteten, forbedre sikkerhet, spare energi og redusere kostnader.

Staffing
Ind 2x

Bransjer

Hver bransje har sine egne utfordringer med tanke på vedlikehold og smøring

Kontakt
x

Kontakt