Case studier

Hydraulikk & pneumatikk

Årlige besparelser på kr 65.000,-

Smøring og beskyttelse av pneumatiske sylindre på mekanisk robot

Utgangspunkt

Sektor: Kjemisk industri

Smøremidlene som ble benyttet tiltrakk seg halvfabrikata (polymerer) som hadde en tendens til å feste seg på de bevegelige delene av den mekaniske roboten, noe som dannet slam og dermed også svikt på de pneumatiske sylindrene. For hver utskifting av sylindre stopper kundens produksjon opp.

Vår løsning

Interflon Lube TF (aerosol)

Fordeler

  • Forlengelse av levetiden på sylindrene
  • Forlengelse av smøreintervallene
  • Reduserte kostnader på utskiftning av sylindere
  • Redusert risiko for ulykker for operatører
  • Frigir tid for operatører som igjen blir tilgjengelig for andre aktiviteter
  • Besparelser på rundt kr 65.000,-

Resultat

Takket være MicPol® teknologien til Interflon har kunden redusert inngrepene drastisk, noe som igjen øker sikkerheten til operatørene. De beregnede årlige besparelsene er på mer enn kr 65.000,-.

Mer info: Interflon Lube TF (aerosol) | Kjemisk industri | MicPol® teknologi

Kontakt
x

Kontakt