Przemysł

Metale pozyskiwane z surowców pierwotnych

Redukcja kosztów to ciągły proces w hutach stali

Chyba nigdy wcześniej producenci stali nie byli pod większą presją, by unikać przestojów i obniżać koszty. To stawia personel utrzymania ruchu przed nie lada zadaniem.

Trudne środowisko - wysokie temperatury, ciągłe narażenie na drobny pył, fluorowane gazy powodujące korozję, obecność silnych pól magnetycznych i bardzo duże obciążenia maszyn - stawia wysokie wymagania środkom smarnym. W takich warunkach sprawdzają się produkty Interflon z technologią MicPol®.

Tag: MicPol®

Wybrane zastosowania w produkcji metali

Pięciokrotne wydłużenie żywotności osi, ramion rozładowujących i łożysk kół

Wagony kontenerowe pracują pod dużymi obciążeniami (całkowita masa > 50 ton), a jego wszystkie części ruchome, takie jak osie czy łożyska kół, narażone są na pył ścierny i wysokie temperatury. Pomimo częstego smarowania, żywotność tych komponentów nie przekracza zazwyczaj dwóch lat.

Zastosowanie smaru Interflon Grease LS2 wydłuża ich żywotność do 10 lat, przy trzykrotnie mniejszym zużyciu środka smarnego. Film smarujący MicPol® jest bardziej odporny na duże obciążenia niż tradycyjne środki smarne. Ponadto, odrzuca pył, zapobiegając tworzeniu się pasty ściernej.

Tag: Interflon Grease LS2

Wagon
Overhead crane

Stop wyciekom oleju z przekładni suwnic

Zgodnie z założeniami globalnego utrzymania ruchu (ang. Total Productive Maintenance - TPM), wycieków środka smarnego należy unikać za wszelką cenę. Jednak tradycyjne oleje przekładniowe nie są odporne na duże obciążenia suwnic. Wycieki rodzą konieczność częstej wymiany oleju.

Półpłynny smar Interflon Grease MP00 z cząstkami MicPol® zapewnia od 4 do 6 razy trwalsze smarowanie niż tradycyjne środki smarne, a wycieki oleju przestają spędzać sen z powiek personelowi utrzymania ruchu.

Tag: Interflon Grease MP00

Kontakt
x

Kontakt