Zastosowanie

Łańcuchy

Oszczędności rzędu 30 tys. USD w okresie sześciu miesięcy

Łańcuch przenośnika w rozlewni

Początkowa sytuacja

W tym zakładzie produkty pakowane są do słoików. Występował problem szybkiego zużycia łańcucha przenośnika o podziałce 1/2 cala z blokiem prowadzącym. Jako środka smarnego używano wyłącznie wody, co powodowało korozję łańcucha i posadzka była zawsze mokra.

Układ przeniesienia napędu przegrzewał się na skutek wysokiego tarcia, które z kolei powodowane było złym wyborem wody jako środka smarnego. Zestaw nowych łańcuchów do tej linii pakowniczej to wydatek rzędu ponad 30 tys. USD.

Nasze rozwiązanie

Interflon Food Lube AL nadaje się do aplikacji przy użyciu automatycznych smarownic, np. marki Simalube. Zastosowanie oleju Food Lube AL wydłużyło żywotność łańcucha przynajmniej o sześć miesięcy, do półtora roku. Awarie z powodu przegrzewania się układu przeniesienia napędu ustały. Znacząco obniżyły się koszty utrzymania ruchu i napraw, a ponieważ posadzka nie była już nieustannie zalana wodą, poprawił się komfort pracy i zmniejszyło się ryzyko wypadków.

Rezultat

  • Łączna redukcja kosztów o 114 tys. USD (wymiana łańcucha i innych komponentów, utrzymanie ruchu, przestoje produkcji)
  • Zmniejszenie zużycia wody o 90 tys. metrów sześciennych
Kontakt
x

Kontakt