Případové studie

Lineární vedení & vodítka

Jednobodový mazací systém Simalube

Kluzná dráha robota Fanuc 2000A

Původní situace

Kolaps pastorku, znečištění lineárního vedení. Pastorek byl značně opotřeben po 18 měsících provozu -nutná výměna. Prostoje ve výrobě při nepřetržitém provozu. Časově náročná oprava a údržba. Značná spotřeba maziva při promazávání. Pět mazacích bodů s různým mazacím intervalem.

Naše řešení

Nový systém mazání SIMALUBE – 5x 125ml s mazivem Fin Grease MP 1.

Výsledek

Individuální mazání pěti bodů s nastavitelným dávkováním pro jednotlivé body. Mazací patrona Simalube se vymaže za 6 měsíců. Kontrola mazacího místa jednou měsíčně. Odbourání nabalování nečistot na lineární vedení a zlepšení kluznosti. Menší opotřebení pastorku. Snížení četnosti servisních zásahů.

Kontakt
x

Kontakt