Případové studie

Ložiska

Původní výměna ložisek po 300 dnech. S Grease MP2/3 se prodloužil interval výměny 3x.

Ložiska lepicího stroje Windmoller & Holscher AD 2379

Výchozí situace

Původní výměna ložisek po 300 dnech. Mazáno konvenční vazelínou v prašném prostředí. Ložiska nejdou domazat.

Naše řešení

Ložiska byla naplněna tuky Interflon dne 26.7.2014. Jednou naplněná vydržela bez poruchy 950 dnů a stále dobře fungují.

Výsledek

S původním konvenčním mazivem se ložiska měnila po cca 300 dnech, to znamená, že došlo k více než 3 násobnému prodloužení intervalu výměny.

Kontakt
x

Kontakt