Case studier

Lager

Kr 115.000,- spart med over 2 år uten havari

Nålelager i trommelvariator på New Holland skurtreskere

Utgangspunkt

Slitasje på nålelageret i trommelvariatoren på TX og CX skurtreskerne til New Holland. Skade på lageret etter 30 driftstimer.

Vår løsning

Etter å ha startet med Interflon Grease MP2/3 (2011) derimot, oppstår ikke slitasjen før etter halvannet til to år. Alle andre typer fett drypte ut av lageret på grunn av temperaturen. Ingen skade på lageret under høstingsperioden.

Resultat

Før man begynte å bruke Interflon Grease MP2/3 måtte lageret i trommelvariatoren skiftes ut opptil tre ganger i året. Arbeids- og materialkostnader beløp seg fra kr 35.000,- til kr 40.000,- pr havari og reparasjon.

Kostnader spart over en toårs periode uten havari = kr 115.000,-. Fettforbruket er redusert med fem ganger.

Produktinfo: Interflon Grease MP2/3

Kontakt
x

Kontakt