Case studier

Føringer & sleider

Forventede årlige besparinger på mer enn kr 120.000,-

Smøring av vertikale skillebrytere


Utgangpunkt

Sektor: Distribusjon av elektrisitet

Kunden støter på driftsproblemer ved skillebryterne som, når utsatt for atmosfæriske påvirkninger, har en tendens til å fremtvinge et smøreproblem: herdet eller karbonisert fett. I snitt skifter kunden ut 3 skillebrytere i året med svært kostbare inngrep. Dessuten innebærer det risiko for personalet da arbeidsområdet er lokalisert flere meter over bakken. Det er også nødvendig å informere brukerne om at tjenesten er ned, noe som krever to operatører i ytterligere to timer.

Vår løsning

Interflon Lube TF (aerosol)

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Interflon Grease OG (aerosol)

Fordeler

  • Redusert behov for vedlikeholdsinngrep
  • Tryggere arbeidsmiljø for operatører
  • Inngrepene med å erstatte skillebryterne er borte
  • Renslig, langvarig smøring

Resultat

  • Det er ikke lenger behov for å kjøpe nye skillebrytere
  • Det er ikke lenger behov for å informere brukere om at tjenesten er nede
  • Årlige besparelser på mer enn kr 120.000,- uten å ta hensyn til fordelene ved å øke effektiviteten på tjenesten som tilbys

Mer info: MicPol® teknologi

Kontakt
x

Kontakt